1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

S vremena na vreme posetim Budimpeštu i negde je smatram svojim gradom ali i mestom gde bih pored New Yorka voleo da živim. Ono što je čini lepom i drugačijom od NYC-ja jeste baš to što mnogi drugi gradovi nemaju arhitekturu baš toliko bogatu gotikom i gotskim elementima. Gotik muzika, moda pa i arhitektura imaju veliki broj sledbenika širom sveta, prostori na kojima živimo obiluju baš takvim detaljima a da ih nismo ni svesni. Subotica kao jedan od najlepših gradova dobila je svoje mesto u ovoj izložbi kroz koju mladi fotograf Miomir Milić spaja sve ono što čini ta Gotska lepota arhitekture sa modom subotičkih dizajnera na kojoj se tek u ovom spoju vidi i prepoznaje uticaj okruženja u kojem su ovi mladi dizajneri rasli. Možda i ne toliko svesni svega što je gotik oni su ipak dobar deo toga pretočili u svoj dizajn. Ovo je po ko zna koji put kako se mladi subotički dizajneri spajaju i pokušavaju da nam pokažu da su tu , podjednako vredni pažnje kao i svi drugi koje slavimo i veličamo. Izložba "IZOLDA" je nastala u saradnji sa Gradskim muzejom Subotica, kostimografom Markom Marosiukom i modnim dizajnerkama Ninom Rajak i Tamarom Santrač. Autor izložbe i fotograf je Miomir Milić – istoričar umetnosti

COVER isolde

 

1 model-Maja Nadoveza, dress- Nina Rajak

1 model-Maja Nadoveza dress- Nina Rajak


2 model - Nina Čakić, dress- Nina Rajak

2 model - Nina Čakić dress- Nina Rajak

 

 

3 model- Bojana Milenković, dress- Nina Rajak

3 model- Bojana Milenković dress- Nina Rajak

 

 

4 model- Jovana Musović, dress - Nina Rajak

4 model- Jovana Musović dress - Nina Rajak

 

 

5 model - Tamara Santrač, dress- Tamara Santrač

5 model - Tamara Santrač dress- Tamara Santrač

 

 

6 model- Nina Racić, dress- Marko Marosiuk

6 model- Nina Racić dress- Marko Marosiuk

 

 

7 model- Tamara Santrač, dress- Tamara Santrač

7 model- Tamara Santrač dress- Tamara Santrač

 

 

8 model- Zvezdana Todorović, dress- Nina Rajak

8 model- Zvezdana Todorović dress- Nina Rajak

 

 

9 model- Nina Racić, dress- Marko Marosiuk

9 model- Nina Racić dress- Marko Marosiuk

 

 

10 model- Nina Čakić, dress- Marko Marosiuk

10 model- Nina Čakić dress- Marko Marosiuk

 

Neogotika se u arhitekturi Subotice javila u okviru akademizma i eklektike u drugoj polovini 19. veka. U periodu do Prvog svetskog rata, u Subotici je podignuto nekoliko objekata koji su se u potpunosti ili delimično držali postulata gotičke, odnosno, neogotičke gradnje. To se najbolje može videti kroz fasadne ukrase ovih objekata koji sadrže kontrafore, gotičke troliste i četvoroliste, vitraže, rozete i ostale karakteristične ukrase i konstruktivne elemente.Romantičarska ideja povratka u prošlost, koja leži u srcu neogotike, bila je karakteristična i popularna u Evropi od druge polovine 18. veka. Ono što su arhitekti posebno isticali kod neogotike je tzv. čistota forme koja uporište ima u moralizatorskoj ideji povratka u zlatno doba srednjeg veka. Arhitekti koji su projektovali neogotička zdanja po Subotici, bilo da su strani (János Jedlicska iz Budimpešte) ili domaći (Titus Mačković), imali su priliku da se školuju i putuju Europom i tako dođu u kontakt sa svim onim što je tih godina nastajalo na teritoriji starog kontinenta. Stekvaši obrazovanje u velikim evropskim centrima, oni su primenjivali stečena znanja, te su na taj način gradovi, kakav je između ostalog i Subotica, dobili objekte izgrađene u neogotičkom maniru. Subotičko nasleđe neogotike predstavlja bogato kulturno i umetničko dobro koje svedoči o potrebi građana i arhitekata da prate evropske ideje i stilove gradnje. Koristeći digitalnu fotografiju, kao savremeni medij, izložba Izolda prikazuje subotičku neogotičku baštinu i njene najlepše primere u Subotici – neke od kapela na Bajskom groblju, kapela porodice Luke Vojnića od Bajše (1879), zatim crkve sv. Roka (1896) i sv. Jurja (1896), najamne i porodične palate Mate Vojnića (1893), Karla Lihtnekerta (1897) i Karolja Biroa (1911).
Naziv izložbe referira na ime junakinje keltskog mita Tristan i Izolda, koji je postao jedan od omiljenih mitova romantičarske Europe. Izložba kroz objektiv fotoaparata nudi paralelne prikaze detalja negotičkih građevina u Subotici i modela obučenih u kreacije nekoliko subotičkih modnih kreatora–Marka Marosiuka, Nine Rajak i Tamare Santrač, objedinjujući vitkost i eleganciju ženskoga tela moderne Izolde i arhitekture neogotike. Na taj način stvarane, mistične fotografije melanholične estetike vraćaju modernog posmatrača u vreme romantizma, odnosno neogotike.

fotograf Miomir Milić sa modelima Ninom Racić, Majom Nadovezom i Bojanom Milenković

1 fogograf Miomir Milić sa modelima Ninom Racić Majom Nadovezom i Bojanom Milenković

We have 151 guests and no members online