1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)
The Snoopy LadsThe Snoopy Lads*The Snoopy Lads* http://www.myspace.com/thesnoopylads - to su oni! Hendryk Ekdahl & Basty von Noeten. Bastyjev talenat za melanholičnu kompoziciju i topao i promenljiv Hendrykov glas. Dva zabavna momka prekrivena svilenim slojem melanholije - tako bih opisao njihov stil. Elektronski bit sa klasičnim instrumentima, textovi od zivotno-ljubavnih do politički angažovanih. Oni su kao i sam Berlin: u jednom momentu glavni grad, a u drugom kreativno podzemlje. Oni bi svoj stil opisali kao “Electrophonic” ,sastojan iz različitih elemenata od vejva 80-tih, šansona, elektro ili simfonijskih orkestara. Jednostavno - intelektualno i emocionalno.

1.Kako The Snoopy Lads provodi ove prve jesenje dane u Berlinu?
Trenutno smo veoma zauzeti slanjem najnovijeg materijala prodavnicama da bi bile dostupne na vreme. Pored toga, pokušavamo da se naviknemo na vreme koje će biti ovakvo narednih šest meseci. UUUh.... Zar ne može uvek biti PROLEĆE?!2.Pred nama je novi singl  „Iner rupted“ kada i kako je nastao i o čemu govori
TriptychInterrupted je deo trilogije. U toku naredna 3 meseca 3 EP ce biti izdat, svaka od njih u saradnji sa internacionalnim izvodjačima. Koliko god pesme bile različite povezane su emocionalnom vezom: kako se suočiti sa užasnom situacijom: I konačni trijumf nad njom.Ne zaboravite: jedinstveni *The Snoopy Lads* zvuk.Postoje trenuci u životu kada izgubite tlo pod nogama. Nešto što nikako niste očekivali. Nešto sa čim je gotovo nemoguće izboriti se. O tome upravo govori „Triptych (I-III)“ „Interrupted“ označava otvaranje – „Triptych I“. Živite manje-više zadovoljni – i odjednom vas nešto ostavi bez texta, skamenjene, neme.Šta kog djavola je to? Ja stvarno ne mogu da se suočim sa TIM?!3.Koliko je teško uspeti u muzici  i doći na sam vrh, šta je vama pomoglo u tome a šta ne?
Myspace nam je svakako pomogao da ostvarimo kontakte sa predivnim ljudima. Takodje ako nemate velikog smisla za promociju on vam zaista pomaže! Smešno je to što bliži krug prijatelja nije toliko zainteresovan da vam pomogne: i ponovo priče o prognozi u sopstvenoj zemlji? U svakom slučaju, imamo fantastičnu podrsku širom sveta!

A Ruby In Blue - cover4.Vaš prvi album je iza vas, koliko ste zadovoljni njegovom promocijom, i kakve su reakcije ljudi na njega?
DA, voma smo srećni. Nije bio broj 1 po prodaji, iako se prodao prilično dobro; ono što je važnije je da ljudi prepoznaju naš jedinstveni stil. Ne samo fanovi, već i internacionalni renomirani muzičari su nas kontaktirali. Upravo oni su predložili neke veoma zanimljive saradnje. Prve korake u ovome mozete čuti na “Triptych I-III”!
5.Da li imate u planu neke saradnje sa nekim imenima i sa kime bi ste voleli da ostvarite neku saradnju?
Naš sadašnji projekat je već baziran na saradnjama. Ali ako postoje oni sa kojim bismo voleli da saradjujemo u budućnosti, to bi bili Roisín Murphy i Marc Almond. Hendrykovi favoriti za sva vremena... Već imamo neke ekstremno interesantne ljude! Više o njima u sledećem intervjuu..6.Mnogo je lepih i emotivnih momenata u vašoj muzici , da li su oni proživljeni i koja pesma je najviše vaš život?
Život inspiriše naše tekstove i muziku, pesme su veoma lične.Tako je uglavnom u umetnosti: ne jedan na jedan, ali ponekad vas inspiriše i stvaran život i tako stvarate umetnost, pesmu. Sve pesme opisuju naše živote, iz raznih uglova, u različitim vremenima.
7.Ko su vaši uzori, čiju muziku cenite i šta trenutno slušate?
Ima ih previse. Ne želimo da zbunjujemo čitaoce. Ali Snoopy Lads je uvek dobar izbor! ;-)

The Snoopy LadsThe Snoopy LadsThe Snoopy LadsThe Snoopy Lads


8.Koliko je moda i fotografija , uopšte umetnost znaèajna i povezana sa vašim radom ?

Kao što se može videti na  fotografijama. našim albumima na Myspace-u radili smo sa fantastičnim i inspirativnim.Zabavno je videti njihove ideje i kuda vas one vode!kakva hrana za oholost... Ne, ozbiljno, divno je raditi sa umetnicima i drugim žanrovima: fotografima, dizajnerima, slikarima..
9.Šta je ono što Berlin a sigurno i vas čini druga;ijim od ostalih metropola sveta?
Berlin ti daje mogućnost da radiš kao umetnik bez prevelikog pritiska oko zaradjivanja velikog novca za stan (za razliku od Londona, Moskve...) Daje ti slobodu da ostaneš pri svom stilu i ostaneš ono što si. Berlin je najlepši leti!10.Šte je sledeće što spremate i kako vidite The Snoopy Lads u budućnosti?
Ostaćemo odani Snoopy Lads stilu, iako ćemo se više fokusirati na klabing i dance muziku. Zabavno je praviti pesme koje pokreću masu na podijumu!
The Snoopy Lads11.Da li da vas očekujemo u Srbiji? (Ja ću dati sve od sebe da budete moji gosti)
Do sada se nismo previše trudili oko živih nastupa. Ali kada god  se stvori zanimljiva ponuda, bilo da je to London ili Novi Sad, bicemo srećni da nastupamo!
ENGLISH


*The Snoopy Lads* - that’s us! Hendryk Ekdahl & Basty von Noeten. Berlin. The first time we ever met was at „Hafen“, the legendary bar in the heart of Berlin. Over a couple of beers we discovered that, even though the both of us were trained classical musicians, our taste for music had changed over the years: modern, beat driven and edgy. THIS is what it's gotta be now!
Basty had studied percussion at the "Universität der Künste Berlin" where he also discovered his talent for producing pop-music. He searched for a vocalist and that autumn night he eventually found: Hendryk. Hendryk had finished his scholastics in singing and had already performed in several plays in Hamburg, London and Berlin.
Both met their new challenge with Basty’s talent for composing and Hendryk’s aptitude for singing. Basty’s compositions are melancholic but so beat driven that you can dance your butts off! This style characterizes us both: two fun-loving lads chased by a silky layer of melancholia.
This bipolar blend is in every respect typical of the songs we make. Electronic beats plus classical strings. Lyrics ranging from lovelife to global politics. Grave texts combined with scintillating arrangements. Or vice versa.
It’s like Berlin itself: this metropolis (- one minute “capital city”, the next minute “creative underground” –) is our intellectual and emotional feeding trough.
If you asked what our influences were, the list became endless. Our taste of music is utterly versatile, and so we are inspired by miscellaneous artists, who may not even be musicians but painters or filmmakers. “Electrophonic” is what we call our style, since it consists of multiple elements which can be anything from 80ies wave, chanson, electro or a symphonic orchestra.
All our recordings we create in our little recording studio in a "Berlin Mitte" basement. As a joint venture, Basty commits himself to composing, while the creation of lyrics is shared between the two of us. And last but not least Hendryk lends his warm and versatile voice to complement the duo. We work hand in hand creating our new songs - one could almost say that Basty was “the brain” and Hendryk “the heart” of *The Snoopy Lads*. But only ALMOST – didn’t we just mention “bipolarity”...?

1.How do you spend your early Autumn in Berlin?
Currently we are very busy sending our latest releases out to the shops so they’ll be available on time. Apart from that we try to get used to the weather which will be our future climate for the next 6 months. Uughh. Can’t it always be SPRING?!

2.You have new single ‘’Inter rupted’’ when and how it was created and what is it about?
“Interrupted” is part of a trilogy. Within the next 4 months 3 EP’s will be released, each one of them in collaboration with exquisite international artists. How ever different the songs are, they are connected by an emotional brace: how you deal with a horrible situation. And your eventual triumph over it. Not to forget: the unique *The Snoopy Lads* sound…
There are moments in your life that profoundly make you lose ground. Something you absolutely did not expect. Something that makes it nearly impossible for you to deal with. This is exactly what  „Triptych (I-III)“ is about. „Interrupted“ marks the opening – „Triptych I“. You live your more or less pleasant life – suddenly something leaves you speechless, paralyzed, numb. What the hell is it, I really can’t do with THAT!?!

3.Is it hard to be successful and reach the top in music today? Which things helped you in your success and which didn't?

MySpace did definetely help to get in touch with some marvelous people. Also, if you have no big means for promotion it really helps to get the word around! Funnily the closer friends in that circle are less inspired to support you; what was the story again about the prophet in his own land? Anyway, we have fantastic support from all over the world!

4.Your first album is behind you. Are you happy with promotion and reactions?
YES, we are very happy. It was not a number one seller though it did sell quite well; What is far more important is that people recognized we have a very style of our own. So not only fans, but also internationally renowned musicians got in touch with us. And those musicians proposed some really exciting collaborations. The first steps of these you can hear on “Triptych I-III”!

5. Are you planning some collaboration and who would you like it to be with?
Our current project already is collaboration based. But if there are to name some who we’d love to work with in the future? Roisín Murphy and Marc Almond. Hendryk’s all time favourites... Yet we already have some extremely exciting people in the pipeline! More about them in our next interview... :-)

6.There are a lot of nice and emotional moments in your music,Are they based on real experiences and which song describes your life?

Life inspires our lyrics and music, the songs are all very personal. As it always (or hopefully always) is in the arts: it’s not one-on-one, but somethings inspires you in real life and from that you create a piece of art, a song. So all our songs describe our lives, from different angles, at different times.

7.Who are your idols,which music do you like,and what are you listening to at the moment?

There are just too many to name. We don’t want to confuse your readers and our listeners. But *The Snoopy Lads* are always a great choice! ;-)


8.What about fashion and photography? What art means to you and how is it connected with your work?
As you can see in the albums of our MySpace profile we have worked with the most fantastic and inspiring photographers. It is so much fun to see what their ideas are and where they take you to! What a fodder for vanity... No, seriously, it’s great to work with artists in other genres: photographers, fashion designers, painters...

9.What makes Berlin (and you as part of it) different from the other metropolis?
Berlin gives you the possibility to work as an artist without having the extreme pressure of earning big money to pay your rent (other than in London or Moscow, or...). This gives you the freedom to stick to your style and stay who you are. Berlin in summer is the best!

10. What's next with your work?How do you see yourself in future?
We will stay true to our *The-Snoopy-Lads* style, then again we more and more focus on club and dance music. It is so much fun to create songs in our very own way and then play with it to make it more dancefloor!

11. When are you coming to Srebia? ( I'll do my best for you to be my guests)

So far we haven’t been focussing much on live acts. But whenever there comes an exciting offer, let it be London or Novi Sad, we’ll be happy to attend!

We have 92 guests and no members online